S-kurven effekt

265 m3/s. 72.91 m o.h.. 73.01 m o.h.. 10-årsflom. 375 m3/s. 73.48 m o.h.. 73.58 m o.h.. 20-årsflom. 420 m3/s. 73.68 m o.h.. 73.78 m o.h.. 50-årsflom. 475 m3/s. 73.93 m o.h. Hypsografisk kurve for Tokkeåi. 0. 500. 1000. 1500 . reguleringens flomdempende effekt avta slik at den beregnede flomfrekvenskurven neppe kan  dating first gift 28. nov 2016 Man erkjenner at det ikke alltid er nok å asfaltere de foreskrevne meterne inn på sidevegen, og at hensynet til mc-sikkerheten kan tilsi at man noen steder må gjøre langt mer for å oppnå den ønskede effekten! Det andre unntaket handlet om en blind S-kurve, der vi hadde anbefalt fjerning av en del  P er symbolet for effekt (enheten er watt, 1 W = 1 J / 1 s), W er symbolet for arbeid eller tilført energi (enhet joule, J), og t er tid (enhet sekund, s). I elektrisitetslæren Vi får da en J-kurve. Elektrisk krets: sluttet eller sammenkoplet strømkrets slik at elektroner og/eller ioner kan vandre. Elektrisk strøm er ladninger som vandrer.

bli sammen igjen etter separasjon 25. okt 2017 Normal oksygenmetning i arterieblod (SaO2) er 97–98 % og i blandet veneblod (SvO2) ca. 75 %. Oksygenmetningen avhenger av oksygentrykket i blodet (PO2). Forholdet mellom hemoglobinets oksygenmetning og gasstrykket av oksygen i blodet beskrives av en S-formet kurve, oksyhemoglobinets 

ANFO - ANFO Effekt 2015 er historie.

18. apr 2017 Det er det indre som teller når Mercedes nå lanserer en ny S-klasse. Nå er rekkesekseren klar, med økt effekt og redusert utslipp. S-klasse får også en ny V8 biturobo bensinmotor. V8-motoren i S560 4MATIC er på Hastigheten justeres automatisk før kurver og kryss. Vi merker oss et helt nytt dashbord,  romantisk comedy Et lengre tog som går gjennom ei slak S-kurve med krenging gir et fint flott skue. Kurven med godstoget på bildet nedenfor har en radius på 3,5 meter og med 1,5 mm overhøyde mener jeg å huske. Svein S. Til toppen. Nils Gullhav Se rullemeny Effekten av overgangskurven avhenger av dens lengde. anslag om usikkerheten rundt hver del. Utfallet av analysen er en S-kurve, se figur S.2. Figur S.2. S-kurve for delingsøkonomiinitiativenes omsetning i 2025. K .. Vi ser først på effekten av lavere kostnader, og antar da for enkelhets skyld at kvaliteten .. Dette har en dobbel effekt, først og fremst at tilgjengelige sjåfører.19. okt 2017 Tegne det andre punktet i en kurve. Hvis du vil lage en S-formet kurve, drar du i samme retning som forrige tangentlinje. Slipp deretter museknappen. Tegne en S-kurve med pennverktøyet i Photoshop. Tegne en S-kurve. Merk: Hvis du vil ha en skarp endring i retningen til kurven, slipper du museknappen 

For å få svar på det er det nødvendig å regne på effekten av sikring, og den beste måten å gjøre det på er ved hjelp av en simuleringsmodell. En slik modell vil kunne gi svaret i form av alt er utgangspunktet en virkelig utvikling. De best egnede kurvene den fant var en LapLace-kurve for EUR og en Uniform-kurve for USD. deilig sveio Slike S-kurve diagrammer er derfor viktige beslutningsverktøy for å synliggjøre rekkefølge og økonomiske effekter av en samlet vekstplan. Et eksempel på en slik vekstplan er vist i figur 3 under: Eksempel på akkumulert effekt av en vekststrategi, vekststrategi, vekststrategier, strategi for vekst,. Figur 3: En vekststrategi i 6 trinn Når vi skal diskutere effekter av innvandring på hjemlige arbeideres lønn og sysselsettingsmuligheter, kan det være nyttig å ta Etterspørselen etter arbeidskraft er her markert ved den fallende kurven E. Tilbudet av arbeidskraft er gitt 3 For en forklaring av denne metoden, se for eksempel Friedberg og Hunt (1995, s. 33).

30. mai 2014 forholdet mellom odds, og vi slipper derfor å tenke i logaritmer. Sannsynligheter er enda enklere å forstå enn odds-ratioer. Effekten av en variabel omregnet til sannsynlighet er avhengig av hvor på S-kurven en er. Som tidligere nevnt er effekten størst midt på kurven. Dette ses lett av S-kurven (Tufte, 2000). free dating apps hyderabad Boasting power categories ranging from 3.0 to 20.0 kW, the transformerless Fronius Symo is the three-phase inverter for systems of every size. The high system voltage, wide input voltage range and two MPP trackers ensure maximum flexibility in system d. 5. mai 2013 1. Tittel. Energi- og effekt-prognoser for Stor-Oslo: Usikkerhetsanalyse for fremtidig effektbehov. Oppdragsgiver. Statnett SF. Rapport nr. 2013-2 SENSITIVITETSANALYSER I TIDLIGERE RAPPORT. . tilnærmet flat kurve for effektbehov for hele perioden, et høyt scenario som viste betydelig økt behov, og En liten teaser til intervju i Blu-ray utgaven hvor David Lynch stiller spørsmål til Leland Palmer - 25 år etter(på den andr

hjerne, til å evaluere cytotoksisk effekt av helt bivenom (BV) fra vestlig honningbie (Apis mellifera). opprettholdt den veksthemmende effekten etter 72 timer hos U251, mens 9 μg/ml måtte til for å opprettholde .. danne en S-kurve, og man kan bestemme cellekulturens maksimale celletetthet, tid for dobling av  p-piller sikkerhet sukkerpiller skal ha en terapeutisk effekt på pasientene og deres problemer. Fasespesifikk miljøterapi. • Kort og enkelt De aller alvorligste psykopatologiske tilstander. Her er symptomer og dømmekraft av en slik art at vedkommende trenger konstant observasjon og beskyttelse. GAF-S. Symptomfaser. Miljøterapeutisk prosess. 1 - 30. Kapittel 18. Beregning av effekten av sikkerhetsstillelse.s 6. Molde sjukehus s 6. Kristiansund sykehus s 7. Hjelset psyk. avdeling s 7 b Bygningsmessige tiltak i 0-alternativet s 8. Alternativ 0a – verdibevarende tiltak s 8. Molde sjukehus, Effekter av samhandlingsreformen. •. Ny funksjons- og .. Samlet 0-alternativs usikkerhet er illustrert i følgende S-kurve: 0-alternativet.

menner y cañete Figur 2.2.1.2. Temperaturavvik i atlanterhavsvan- net mellom Færøyene og Shetland, over eggakanten nord av Skottland. Kurven viser 24 måneders glidende midler. Gjengitt med tillatelse fra FRS. Marine Laboratory, Aberdeen. Time series of temperature anomaly in surface waters at the shelf edge north of Scotland. For selve grunnfundamentet bak ANFO Effekt er nettopp å heve bransjens totale kompetanse gjennom læring og deling av kunnskap. ”Når man deltar Andre medvirkende: S & B-N Reklamebyrå, Kristiansand Dyrepark Diplom: Glava AS med caset “Hvordan snu fallende kurver med ett, tydelig kommunikasjonskonsept?

jakten på kjærligheten kleint 5. Teknisk/økonomisk grunnlag. SFP er et tall som angir forholdet mellom elektrisk effekt nødvendig for drift av vifter i et ventilasjonsanlegg, og den luftmengden som viftene bidrar til å skifte ut i de ventilerte lokaler. SFP-verdien beregnes med følgende formel: •. ∑. = V. P. SFP. [kW/m3/s]. Der. ∑P: Summen av alle vifteffekter,  22. apr 2009 effekt av vannbasert bekjempelsesteknikk (deluge). ▫ Brannlaster: HC-kurven (ISO 834): Tid/temperatur. ▫ Størrelse på 11. SINTEF NBL as. Eksempel på utslippsrate som funksjon av tid ved avtakende trykk. (konstruert). 0. 2. 4. 6. 8. 10. 12. 0. 10. 20. 30. 40. 50. Tid (minutter). Utslip p srate(kg. /s) Det er et etablert empirisk funn at innovasjoner sjelden spres lineært til en befolkning. I stedet synes de å fleste fenomener å spre seg etter en såkalt s-kurve; langsomt i starten (introduksjonsfasen), hurtig i en viss periode (vekstfasen) og så langsomt igjen (stabiliseringsfasen). Marvin DeFleur formulerte dette i sin tid slik: 

12. des 2017 Effektevalueringen studerer skolenes ressursbruk og elevenes læringsutbytte ved hjelp av .. dvs., verdier over null betyr at skolen hadde gjennomsnittlige grunnskolepoeng under landsgjennomsnittet i 2011/12. Det er lite. 2-. 1-. 0. 1. 2. P oeng ap (s n Disse gjennomsnittene vises som kurver i figuren. muslim dating norway youtube T er den tiden det tar før samme forløp gjentar seg i en syklisk bevegelse (sinus kurve). s r o k o m s d e k. S. Tlf.: (+47) 63 87 07 50. Tlf.: (+47) 55 34 86 70. Tlf.: (+47) 73 82 08 90 Lydeffekt : Vi er kjent med at en bølgebevegelse transporterer energi, og aksepterer at denne energien må komme fra  25. nov 2013 Det er altså en forventningseffekt vi ser, og troen på at sukker skal gjøre barna mer aktive gjør at vi ser dem som mer aktive. .. skurven • 3 år siden. idiot. Dag Inge Hansen • 4 år siden. Barn som spiser sukkerholdige søtsaker kan på mange måter sammenlignes med barn som spiser kunstig søtede Drypp motstandsdyktig (IEC 60601-2-2) s. 12. Elektromagnetisk interferens s. 13. Elektromagnetisk samsvar s. 13. Bruk av nød aggregat s. 13. Effekt egenskaper s. 13. Strøm effekt kurver s. 13. En polet skjæringskurver s. 13-14. En polet koagulasjons kurver s. 14-15. Bipolar kurver s. 16. Sikkerhet s. 17. Advarsel s. 17-18.

Økningen i levetiden ofte deles opp i flere vekst-kurven (eksponensiell kurve, og S-kurve, to eller tre S-formet kurve). Type Figur 1 og figur 2 bare diskutere utvidelse av spjeldet (se stråling demping, kollisjon demping) og Doppler utvidelse av linjene, uavhengig av lineære Stark-effekt forårsaket av de brede linjer.

Chaleur Lounge - SAUNA OG SPA - NORGE | Alpha Wellness

vil derfor omhandle både maksimal kraft og eksplosivitet (hele Hills kurve). Dette kan uttrykkes ved formelen F x S / T og det måles i watt. Her er F = kraft, S = arbeidsvei og T = tid. Det vi si at effekt = kraft x hastighet siden S / T = hastighet. Vi ser nå at en økning i vår maksimale styrke og/eller eksplosive styrke resulterer i økt  m kontakt kontaktannonser a) Rentekurven viser sammenhengen mellom løpetid på en obligasjon og obligasjonens effektive rente (yield). kurven for 2011 ligger høyere enn for 2012, og at begge faller for de korteste løpetidene for så å stige svakt. innenlandsk valuta, økt privat konsum, høyere investeringsetterspørsel, men tvetydig effekt på.

quick match dating site 15. mar 2004 hvilke parametre som i noen grad kan kontrolleres, og hvilke effekter som må tilskrives situasjon og . s e til re la tiv d iffe ra n s e. [d e g. ] 2 dB. -3 dB. -6 dB. -10 dB. Figur 2.5: S - kurver for ulike dempningsforhold som funksjon av fasevinkel. Kurven i Figur 2.5 har en s-form som flater ut med avtagende 

9. des 2009 Investeriner har ingen kapasitetskapende effekt (øker kun AE, tar tid før I slår ut på produksjonskapasiteten). is14 Altså likevekt mellom planlagt sparing og planlagte investeringer I = S. Likning for LM-kurven viser alle kombinasjoner av nasjonalproduktet og rente som gir likevekt i pengemarkedet. i kvinnens tjeneste 8. des 2017 4.2.7.3, Laster på konstruksjoner nær spor, Bruer/Prosjektering og bygging/Laster - Trykk- og sugeffekter fra passerende tog (aerodynamiske effekter), Ja . Formel vedr. bufferoverdekning i S kurve er forskjellig i Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé - Bufferoverdekning i S-kurve og TSI Infrastruktur,  Produktbeskrivelse. Combi 185 S/LS er et komplett aggregat bestående av en ventilasjons- og beholderseksjon som inneholder motstrømsvarmeveksler (som har en temperaturgjenvinningsgrad på opp til 95 %), 185 liters varmtvannsbeholder (S-modeller er forberedt for tilkobling av solfanger/sentralvarme, osv.),.

iq500 manual 25. mar 2010 I figur 1.1 vises døgnvariasjonen som gjenstår når det er korrigert for øvrige forklaringsvariable, deriblant trafikk- volum. Mønstret er omtrent likt enten der er virkedag eller helg. Døgnvariasjon- skurven for grovfraksjonen ligger 30 prosentpoeng høyere om natta enn på dagtid. Luftforurensning og effekt av ZxZSW/4 ohm Ekstra basshevning: + 12 dB v/50 Hz zxzow/s ohm Rumblefilter; e 3 dB v/so Hz. Musikkeffekt v/1% klírr, 1 kHz, 4 ohm: 512 dB v/40 Hz. 2x35W Kontinuerlig diskantregulering: + 15/518 dB. Klirr 1 dB under nom. utg. effekt: 0,15% v/15000 Hz. Intermodulasjon v/ effekt: Bedre enn 1% Hí-filter: å' 3 dB v/5 

Dagens byggepraksis med store krav til hurtig fremdrift har ofte gått på bekostning av etterbehandlingen av betongen. Når sement blandes med vann vil det etter kort tid igangsettes en reaksjon som er ledsaget av varmeutvikling. Denne kalles herdevarme. Under kontrollerte forhold vil denne selvoppvarmingen kunne  kristenromantikk job 6. okt 2017 Ved å samlet overføre 1000 L/s kan effekten bli at man stort sett unngår anoksiske forhold bortsett fra i 60 m i Bunnefjorden har en negativ effekt på vannkvaliteten i begge bassengene. Fire emneord Den svarte kurven viser dagens situasjon hvor det utvikles anoksiske forhold som varer i flere år. Ved. 12. des 2015 Dritkult, stråler Ingvild Flugstad Østberg etter sitt fenomenale løp på 15-kilometeren i Davos lørdag.prosjekt gjennomført i regi av forskningsprogrammet PS 2000. Innholdet representerer videreføringen av prosjektet Felles terminologi i prosjektstyringen som ble gjennomført i perioden fra september 1995 til juli 1996. Prosjektleder for dette arbeidet var Kjetil S. Paulsen. Resultatet av dette tidligere arbeidet foreligger i en 

S= Short time delay. (kort forsinkelse – den delen av kurven som er justerbar i tid og strøm for selektivitetsinnstilling ved kortslutning). I = Instantaneous. (øyeblikkelig utløsing –magneten på det magnetiske releet beskytter i tilfelle kraftige kortslutninger). Innstilling. Det mikroprosessorbaserte reléet er enkelt å stille inn. deilig rødvin kmbras skrev: Min lille tass liggerakkurat i dette øyeblikk til oppbløting av skurven sin med Salisylsyre 2% olje kjøpt på apoteket til dette formålet. Regner med det virker. Det gjorde det ihvertfall på storebror. ←. Det har vi brukt også- med god effekt på begge. Noen her sa at det går bort av seg selv, det er feil,  9. mai 2012 S-kurve-etablering og -analyse. • Effektivitetsfaktorer og . S-kurve. • PERT – Program Evaluation Review Technique. • Lichtenbergs metode - trinnvismetoden. Vi skal se på disse 5, men det finnes flere, : • Line of Balance Kalkulerer vi denne effekten inn i renten, får vi realrenten. Dvs. den reelle 

Usikkerhetsanalysen gir følgende S-kurve for prosjektets kostnadselementer: Figur 3-1 S-kurve kostnader (eksempel på S-kurve). Finansieringsplan. Angi en tentativ finansieringsplan for . Definisjonen av disse kategoriene viser til hvilken effekt et tiltak har på en usikkerhet: usikkerhetsreduserende – tiltak som beskriver  deilig å være utro En diagonal linje har den effekt at den hjelper til med å lede seerens øye gjennom bildet - dermed gir bildet en dynamisk følelse som vil oppfattes som mer S-kurver i bildet. Formen av en S-kurve som svinger seg diagonalt i bildet oppfatter vi som tiltalende. Den blir som er bærebjelke og holder komposisjonen i bildet  25. jan 2017 Samfunnsmål / strategiske mål. Effektmål. (Virkninger for brukerne). Resultatmål. TID. KOSTNAD. KVALITET. «Hvorfor». «Hva». «Hvor mye». «Når» S-kurve. P85. P50. • P50: 50 % sannsynlighet for å overskrides. • P85: 15 % sannsynlighet for å overskrides. • I staten: • Styringsmål for prosjektleder: P45.I markeder med negativ tilbakekobling vokser markedet som en S-kurve. (feil). Oppgave 5 - Torstein Olsen (Astrid). Hvilke av følgende utsagn om regulering av telekom-markedet er riktige? a. Regulering av sluttbrukerpriser gir raskere effekt enn regulering av grossistpriser. (riktig) b. De nyeste reguleringsvedtakene i 

Konstruksjon - oversikt 3D-modell. s. 5. Konstruksjon Situasjonsplan. Traséen er lagt i S-form over jernbanen. Med dette oppnår vi gunstige effekter: • Økt lengde gir reduserte stigningsforhold. • Trafikantene får god oversikt over vegsystemet ved at I forhold til kryssing rett over jernbanen, gir S-kurven en noe trangere 

Dette indikerte også at opinionsledere ville ha relativ sterk effekt på adopsjonsraten. Amerikanerne Gross og Ryan studerte ulike måter å drive landbruk på. De foreslo at i tillegg til S- kurven kunne diffusjon beskrives ut ifra en Bell- kurve for å angi hva slags sosiale grupper av brukere som bidrar til å spre innovasjonen.

kjærligheten er det største 3. jul 2008 Man snakker ofte om såkalte S-kurver når man skal få video til å ligne litt mer på film. Det betyr at du legger en «curve»-effekt på det videosporet du ønsker å endre, og tilpasser denne slik at den ligner en «S» (bildet får generelt en høyere kontrast). Får å ta effekten enda et skritt lenger, kan man f eks i After 

16. nov 2017 For å oppnå en strømproduksjon på 40.000 TWh fra sol og vind i 2050, er det forutsatt at installert effekt skal øke til totalt cirka 25 TW, det vil si over 30 ganger mer enn dagens . Teknologisk befinner sol og vindkraft seg i hver sin ende av en S-kurve, som ofte benyttes for å illustrere graden av "modenhet". norsk kinkydating kino Skjermstørrelse 12.9 "; Installert Størrelse 512 GB; Skjermoppløsning 2732 x 2048; Farge Space Gray. Ny lavere pris 1 390,- Ord. pris 3 690 kr. img. B&O BeoPlay S3 Svart Fleksibel trådløs hjemmehøyttaler som fyller rommet ditt med fantastisk lyd. Produsent Bang & Olufsen; Total effekt 70 watt; Batteridrift Nei; Bluetooth Ja.

sO2, oksygenmetning, oppgis som prosent og er et uttrykk for hvor stor andel av hemoglobinet tilgjengelig for oksygentransport som faktisk binder oksygen: En venstreforskyvning er uttrykk for at hemoglobin har økt affinitet for oksygen sammenliknet med det som er tilfellet i arterielt blod hos friske (heltrukne kurven), og da  tøffel 6. apr 2016 Intervensjonsstudier som har studert effekten av målrettet kroppsøving (mengde og intensitet) når det gjelder økt fysisk aktivitet og fysisk form, er mangelfulle, og det som finnes Kriteriet for at maksimalt oksygenopptak ble nådd var en utflating/nedgang av O2-kurven ved økende belastning (RER>1.00).

forelskelse På Volvo pentas nettsider angående motorens effekt, står det en hel kurve turtall stopper den hele kurven på 225 metriske hk (hva nå enn metrisk betyr?), derav navnet D4-225, mens den stiplede Metriske hestekraft (hk) er definert som 75 kpm/s mens den amerikanske (hp) er definert som 550 lbft/s. Innstillings-område: 10 til 120% av frekvens- omformerens nominelle strøm. Verdi settes i Ampere!! Fab. verdi er avhengig av frekvensomformerens effekt. *) S-kurve; 1,0 sek. (11 ). 22. Referanse-signal, forsterkning. 1.00 19. Verdier: 0,01 til 2,00 i stepp av 0,01. 23. Referanse-signal, null-nivå. 0.00 19. Verdier: -1,00 til 1,00 

u kvinne søker kvinner 8. okt 2014 Dette er då resultatet av ein liten bekk, med vassstraum som har klart å skape desse nydlege linjene. Linjene i seg sjølv skaper ein effekt slik at blikket vårt følg det linjene ein ser i biletet. Linjene er vel dei ein kallar s-kurver, slike linjer gjer at komposisjonen blir mjukare i ein elles streng komposisjon. 13. mar 2015 Det er derimot naturlig at jo høyere tettheten til et stoff er, jo vanskeligere er det å få opp den kinetiske energien (og dermed temperaturen) til molekylene da de oftere kolliderer med hverandre. Derfor vil tetthet og varmekapasitet være nært knyttet opp mot hverandre, og sammen med andre faktorer gjøre at Bosch gressklipper elektrisk Rotak 37 S Elektrisk gressklipper fra Bosch med fremragen Gressklipperens oppsamlingsboks kan romme hele 40 liter, noe som gjør at den ikke skal tømmes så ofte. Plenklipperen har bioklipp og biokam for kantklipp langs bed og murer. Produktinformasjon: Effekt: 1400 watt. Funksjoner: 

Elite er en kompromissløs kompresjonstights i fantastisk kvalitet! Denne er noe liten i størrelse, så gå opp en størrelse fra hva du normalt bruker. Produsert i samme gode kvalitet som resten av HighPulse-serien. Kombinasjonen av den beste polyamid og invista lycra sikrer at alle våre tights har den rette kompresjon, spenst  l venner cars Hvorfor Prosjektprognose? Totaloversikt over prosjektleders portefølje med nøkkeltall. Visuell fremstilling. (S-kurve) av prosjektets nøkkeltall. Gir deg muligheten til å simulere effekten av ulik fremdrift på sekunder. Enkel måte for prosjektleder å gir prognose basert på % fremdrift  Den gjelder og har alltid vært tilstede som en positiv effekt i den fysiske verden: Lett tilgang til reservedeler til biler øker bilenes verdi; denne verdien øker mer hvis bildelene standardiseres, og følgelig blir tilgjengelig på ennå flere steder. For det andre trekker Kevin Kelly (og andre) helt gale konklusjoner av teorien.

Effekt av sprøbrudd ved bruk av standard grenselikevektsanalyser (Limited Equilibrium). pmax < 5.14 suAV. Stivhetshavhengig kapasitet! A. P. suA. suDSS. suP Helning, b; Skjærstyrke profil, suC; Stivhet (t-g kurve); Anisotropi (styrke og stivhet); Sprøhet (softening og skjærbåndtykkelse); Initialspenning (K0', g'', b). dating norge free Oppfølging og kontroller Effekten av fototerapi må følges med TSB-målinger - TcB kan ikke brukes. Fototerapi kan seponeres når. TSB er > 20 :mol/L under lysgrensen på tidspunktet for prøvetakingen. Ny kontroll av TSB etter 6 timer når man er på den stigende delen av kurven (første 3-4 levedøgn), etter 12 timer når man er 

En oversikt over utgiftstyper innen reise kan inneholde forklaringer på bruk, effekt på lønn og kontering og eventuelt moms. . S-kurver er primært et visuelt styringsverktøy for styringsgruppen som gir grunnlag for å rette de nødvendige spørsmål til prosjektleder samt se trender i prosjektet uten å måtte lese noe som helst  nettdating aleneforeldre Spensttrening bør gjennomføres tidlig i økten. • Bruk sko/underlag som muliggjør gode tekniske løsninger. • Kombiner gjerne spensttrening med styrketrening (gir best effekt). • Start med å innøve riktig hoppteknikk. • Varier underlaget du trener på. På den måte forbygger du for eventuelle skader. • Øk antall spensthopp Effekt. Effekt ved behandling av KLL. GAZYVARO ble i CLL11 studien sammenlignet med MabThera (rituksimab) begge i kombinasjon med klorambucil, for pasienter med Figuren viser progresjonsfri overlevelse (PFS) kurver for GAZYVARO® + bendamustin versus bendamustin i monoterapi for pasienter med FL.